NAH Netwerk | FOZL Werkgroep

NAH Netwerk | FOZL Werkgroep

     

Doelstellingen en activiteiten

De algehele doelstellingen van deze werkgroep is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling bij NAH en het versterken van de vertegenwoordiging van bij FOZL aangesloten praktijken.

Focus

Onze Focus is gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige, uniforme en transparante fysiotherapie voor patiënten met een NAH, waarbij wij samenwerken in ons netwerk Parkstad als ook met de bestaande netwerken o.a. de CVA keten Parkstad, Landelijk Kennisnetwerk CVA Nederland

 

Op

Wij willen dat de samenwerking binnen het  netwerk Paranet NAH OZL kwalitatief hoogwaardig is. Door de communicatie en kennisuitwisseling zowel tussen de eerste en tweede lijn als binnen het eerstelijns netwerk en adequate inzet van elkaars expertise. Daarnaast is ons streven dat iedereen met NAH de meest optimale zorg krijgt. Dit doen we door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholing. Door het faciliteren van een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en het transparant zijn van de fysiotherapeuten onderling.

 

1e lijns Zorg

Wij als netwerk Paranet NAH OZL willen middels werkafspraken uniformiteit in aanpak organiseren en implementeren bij naar huis terugkerende NAH-patiënten, en willen daarbij ontstane problemen ondervangen.

 

Lokaal

Wij willen met onze positie binnen paranet NAH OZL  Oostelijk Zuid Limburg van hoogwaardige  kwalitatief, uniforme en transparante fysiotherapie voorzien. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorg voor de NAH -patiënt in de 1e en 2e lijn is gewaarborgd..

Notulen en activiteiten

De notulen en activiteiten van deze werkgroep zijn uitsluitend voor FOZL leden beschikbaar.

 

 Lid worden